Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus... toch?

 
 

Bestaat de hel echt? Maar wie gaat er dan naartoe? En waarom? 

Gebruik het citatenspel om het gesprek te beginnen. 

Wil je eerst de trailer van de DVD zien? 

Klik hier

Bestel de DVD en / of het citaten spel via contact.


 


Voor veel mensen is geloof in een hel als plaats van eeuwig lijden onlosmakelijk verbonden met het christelijk geloof. Kan God eigenlijk én liefdevol zijn én mensen naar de hel sturen? Verdoemd? is een kritische documentaire die zich begeeft in de kern van dit debat. Uiteenlopende meningen komen aan bod, van haatchristenen tot universalisten. Ga mee op deze enerverende reis en de hel zal nooit meer hetzelfde zijn! 

Met medewerking van o.a.: Paul Young (The Shack), Brian McLaren, Frank Schaeffer, Mark Driscoll, Gregory A. Boyd, Mike Bickle, Kevin DeYoung, Sharon Baker, David Bruce en aartsbisschop Lazar Puhalo. Een breed spectrum van atheïst tot theoloog, bekende auteurs en artiesten, voorgangers en professoren, bloggers en activisten, vrijwel iedereen en elke mening krijgt ruimte in deze film die in essentie vooral de relatie tussen God en mens wil onderstrepen.

Wil je de DVD gebruiken in je kerk? Neem even contact met ons op. 

Ook kunnen we je ondersteunen bij het aangaan van een open gesprek n.a.v. de DVD.                                                        Ook hiervoor kun je het formulier invullen.

 

Spelregels.

“Verdoemd?” gezien en nu?

Voor je liggen 39 kaarten. Op 36 kaarten staat een citaat uit de documentaire “Verdoemd?”. De citaten zijn gegroepeerd rondom negen vragen/thema’s. Daarnaast zijn er 3 kaarten met visies over de hel.

Hieronder volgen een aantal suggesties om een gesprek op gang te brengen met de kaarten:

1. De drie visiekaarten

Aantal deelnemers: 3 groepen van 1 tot 8 personen

Op elk van deze kaarten staat een rij bijbelteksten. Eén rij past bij de visie “de hel als eeuwige pijn”, één bij “totale vernietiging” en één bij “alverzoening”. Verdeel de aanwezigen in drie groepen en laat ze (een aantal van) de teksten van een kaart in de Bijbel opzoeken. Welk beeld geven deze teksten over oordeel en hel? Het mooiste is als de titel van de kaart eerst afgedekt is, zodat de deelnemers niet weten dat de teksten bij een bepaald thema horen. Zo wordt het duidelijk dat het niet zo makkelijk is om aan de hand van de Bijbel één visie te formuleren. Laat de drie groepen hun gevonden visie uitwisselen. Dit is ook een mooie inleidende activiteit om te doen voor het bekijken van de film.

2. Als introductie vóór de film of als start van het gesprek na de film

Aantal deelnemers: 2-6

Als introductie van de kaarten met citaten, kan kwartet gespeeld worden. Elk thema heeft vier citaten, die genummerd zijn van 1 tot en met 4. (“Mag ik van [naam thema] citaat nummer 1?”) Laat iemand bij het hebben van een kwartet bijvoorbeeld de citaten voorlezen en er een eerste korte reactie op geven. Zo raken de vragen en de citaten bekend bij de deelnemers.

3. Om een gesprek op gang te brengen

Aantal deelnemers 3-8

Schud alle kaarten. Geef elke deelnemer 2 kaarten. Leg de rest van de kaarten omgekeerd op een stapel op tafel. Kies een opdracht. Opdrachten kunnen bijvoorbeeld zijn.

Als we klaar zijn, moet je een kaart hebben met een citaat:

- waar je graag over door wilt praten.

- waar je niets mee kunt.

- dat je mooi vindt.

De deelnemers mogen om de beurt een kaart waar ze niets mee kunnen voor de opdracht wegleggen op een open stapel naast de stapel met omgekeerde kaarten. Ze pakken daarna een kaart van de dichte stapel. Als een deelnemer al een passend citaat op handen heeft, mag hij/zij passen. Zorg dat het rondje niet te lang duurt.

Als iedereen een passend citaat heeft gevonden, wordt er van elke deelnemer een toelichting gevraagd op zijn of haar gekozen citaat. Dit kan het begin vormen voor een groepsgesprek over dit citaat.

4. Om een gesprek op gang te brengen

Aantal deelnemers: >8

Bij een groot aantal deelnemers kan er voor gekozen worden om de groep in kleinere groepen op te delen. Elke groep krijgt één of meer thema’s. De thema’s zijn te herkennen aan de titel op de kaart en hebben dezelfde kleur. Elk thema heeft vier citaten. Aan de hand van de vier citaten kan een groep het thema bespreken:

-    Welk citaat spreekt jullie het meeste aan?

-    Welk citaat roept vragen op? Welke vragen?

-    Is er een citaat bij waar jullie niets mee kunnen? Waarom niet?

-    Hoe denkt ieder van jullie persoonlijk over dit thema? Is er een verschil in je mening voor en na het zien van de film?

-    Welke vragen roepen deze citaten/dit thema bij je op?

De groep kan na de gesprekken in de kleine groepen weer bijeenkomen om ervaringen uit te wisselen. Dit kan bijvoorbeeld door op een white board of op memo-briefjes de vragen te laten schrijven waarmee ze zijn blijven zitten. Deze kunnen weer dienen voor een plenaire bespreking/discussie of een vervolgavond.